Rezervácia

                            Dopyt /Rezervácia/

Ďakujeme za záujem o využitie našich služieb. Vyplnením nasledovného formulára si môžete preveriť dostupnosť a cenu vo Vami vybranom termíne, alebo aj priamo rezervovať konkrétny typ apartmánu. Po odoslaní formulára Vás budeme obratom kontaktovať s cenovou ponukou.

Cena závisí od sezóny, počtu osôb a typu apartmánu. Ak máte viac otázok, môžete nás kontaktovať aj telefonicky.

Tešíme sa na Vás...

Odoslaním  vyplneného formulára vyjadrujem súhlas, aby prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v rezervačnom formulári a to za účelom vykonávania ubytovacích služieb.

Adresa: Ul. Milana Rastislava Štefánika, Bešeňová 227,034 83 Slovensko   Prevádzkový poriadok

V apartmánoch je možné ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásime. Hosť pri príchode predloží personálu platný doklad totožnosti.

Rezervácia ubytovania platí do 18:00 hod. ak nie je dohodnuté inak.

Ckeck-in od 14:00 ak nie je dohodnuté inak.

Hosť je povinný pri ukončení ubytovania opustiť apartmán do 10:00 hod.

Pri poškodení apartmánu alebo iného zariadenia je hosť povinný škodu uhradiť.

Hosť je povinný počas pobytu udržiavať poriadok a čistotu tak v apartmáne ako aj jeho okolí.

Domáce zvieratá nie sú povolené.

Klient skontroluje stav a funkčnosť miestnosti vo vlastnom záujme pri obsadení apartmánov a akékoľvek poruchy sa okamžite oznámia.

Klient za osobné veci počas doby ubytovania v apartmáne nesie vlastnú zodpovednosť.

V dobe od 22:00 hod. do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

V priestoroch apartmánu je prísny zákaz fajčenia.