Piemonti

Rezervácia/ Kontakt

                           Rezervačný formulár

Rezervujte si miesto u nás. Vaša rezervácia bude platná po komunikacii s majiteľom objektu,ktorý Vás bude po rezervácii kontaktovať.

Jazyky majiteľa: slovensky, česky, anglicky, nemecky

Tešíme sa na Vás...

Odoslaním  vyplneného formulára vyjadrujem súhlas, aby prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v rezervačnom formulári a to za účelom vykonávania ubytovacích služieb.

adresa: Bešeňová 227,034 83 Slovensko   N 49 097 328   9   E 19 426 566   1

phone: +421 905 523 051            email: piemonti.piemonti@gmail.com
Prevádzkový poriadok

V apartmánoch je možné ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásime. Hosť pri príchode predloží personálu platný doklad totožnosti.

Rezervácia ubytovania platí do 18:00 hod. ak nie je dohodnuté inak.

Ckeck-in od 14:00 ak nie je dohodnuté inak.

Hosť je povinný pri ukončení ubytovania opustiť apartmán do 10:00 hod.

Pri poškodení apartmánu alebo iného zariadenia je hosť povinný škodu uhradiť.

Hosť je povinný počas pobytu udržiavať poriadok a čistotu tak v apartmáne ako aj jeho okolí.

Domáce zvieratá nie sú povolené.

Klient skontroluje stav a funkčnosť miestnosti vo vlastnom záujme pri obsadení apartmánov a akékoľvek poruchy sa okamžite oznámia.

Klient za osobné veci počas doby ubytovania v apartmáne nesie vlastnú zodpovednosť.

V dobe od 22:00 hod. do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

V priestoroch apartmánu je prísny zákaz fajčenia.